سفارش چگونه برای من ارسال می گردد

پس از ثبت سفارش و تایید آن از سوی مرکز سفارشات فروشگاه مجازی، از طریق متصدیان تحویل کالای هیروسان ارسال می‌گردد.